Para mas dali ra nga masabtan ang Philippine National Standards (PNS) on Fresh Fruit - Pineapple - Specification (PNS/BAFPS 09:2004) ug ang PNS on Code of Good Agricultural Practices for Fruits and Vegetable (PNS/BAFS 49:2017), naghimo kami ug usa ka komiks serye. Isyu 1: Unsaon nimo pagkahibalo nga hinog na ang pinya?

Isyu 1: Unsaon nimo pagkahibalo nga hinog na ang pinya?

Isinalin sa Cebuano ni: Ms. Rosemarie Calibo